Skip to content

Kommunikasjon og kultur

Tekst og kontekst

Tekstene vi omgir oss med endrer seg i takt med samfunnet. Ikke minst har den teknologiske utviklingen påvirket hvordan vi produserer og konsumerer tekst. Sjangre og medier endrer seg. Men påvirker samfunnet også innholdet i tekstene? Litteraturteoriene vektlegger betydningen til konteksten ulikt.

Litteratur og samfunn

I dette emnet skal vi se nærmere på teorier om forholdet mellom virkelighet og tekst. Vi skal først og fremst se på skjønnlitterære tekster; tekster som i hovedsak har et oppdiktet innhold.

Learning content

Litteratur og samfunn

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites