Skip to content

Kommunikasjon og kultur

Tekst og kontekst

Tekstene vi omgir oss med endrer seg i takt med samfunnet. Ikke minst har den teknologiske utviklingen påvirket hvordan vi produserer og konsumerer tekst. Sjangre og medier endrer seg. Men påvirker samfunnet også innholdet i tekstene? Litteraturteoriene vektlegger betydningen til konteksten ulikt.

Samspill i sammensatte tekster

Dagens teknologi har gjort det mulig å kombinere skrift, bilde, lyd og film på mange måter. Hver av disse modalitetene eller teksttypene har sine kjennetegn, samtidig som ny mening og et spennende samspill kan oppstå i det de settes sammen.

Learning content

Samspill i sammensatte tekster

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites