Skip to content

Kommunikasjon og kultur

Teorier om tekst

Vi lever i en tekstkultur; du omgir deg med tekster hele tiden. Noen tekster bare registrerer du, mens andre tekster leser du nøye og kanskje flere ganger. I dette emnet skal du fordype deg i tekstkunnskap som gjør deg i stand til å forstå tekster på tvers av sjangre, kulturer og medier.