Skip to content

Medie- og informasjonskunnskap

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men formen og formidlingskanalene er ikke de samme som før.

Learning content

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

What is core content and additional content?
MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites