NDLA

Velkommen til helse- og oppvekstfag Vg1

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA helse-og oppvekstfag Vg1! Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for faget. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan ...

Kost og ernæring - en oversikt

Kost og ernæring - en oversikt.

Read more

Smittekjeden

Smittekjeden er en beskrivelse av hvordan smitte overføres. Overføring av smitte kan skje på mange...

Read more

Kommunikasjon - en oversikt

Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr "å gjøre felles". Vi kan si at...

Read more

Helse og livsstil

Helse er noe annet eller mer enn å være fri for sykdom, og mange forhold påvirker vår helse. I ditt...

Read more

Contact us