Interaktivitet

Lær om sjøbunnopprydding

Published: 21.09.2011, Updated: 04.03.2017

Terskelfjorder er ofte forurenset. På sjøbunnen ligger miljøgifter fra årtier med utslipp fra blant annet industri og bebyggelse. I dag er det meste av utlipppene stanset eller kraftig redusert, men sjøbunnen er fortsatt en kilde til spredning av miljøgifter.

Klikk på bildet nedenfor for å starte en interaktiv animasjon om hvordan opprydding på sjøbunnen kan gjøres.

Skjermbilde fra en interaktivitet.Klikk på bildet og start animasjonen.