Link: Artikkel

Fiske truer havdypene

Published: 18.09.2011, Updated: 22.03.2012

Forskere anbefaler stans i ødeleggende dyphavsfiske. Langsom tilvekst gjør bestandene ekstra sårbare - men ny forvaltning gjør dyphavsfiske mer bærekraftig, mener Havforskningsinstituttet.