NDLA

We are sorry! This subject is not available in English.

Please select bokmål or nynorsk!

n/a

The editor recommends

  • Hva skjer på sidene til matematikk 1T?

    Våren og høsten 2017 har det skjedd endringer i matematikk 1T på NDLA. Størst endringer blir det ved skolestart høsten 2018.

  • Eksamen i matematikk

    I matematikk er det ny eksamensordning fra og med våren 2015, hvor det stilles krav til bruk av digitale verktøy....

Contact us