Video

Tørking av klippfisk

Published: 26.04.2010, Updated: 22.05.2013