NDLA

Velkommen til NDLA helsearbeiderfag Vg2!

I NDLA helsearbeiderfag Vg2 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for helsearbeiderfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følges kronologisk. I ...

Håndhygiene som grunnleggende smittevernrutine

Grunnleggende smittevernrutiner i helsetjenesten er tiltak som rettes mot alle pasienter. Dette er...

Read more

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer

I løpet av utdanningen og læretida kan det være lurt at du prøver deg på ulike yrkesarenaer. Da...

Read more

Helsefagarbeiderens rolle

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens...

Read more

Grunnleggende sykepleie

En helsefagarbeider skal kunne utføre grunnleggende sykepleie. Her kan du lese om hva det innebærer.

Read more

Contact us