Task

Easy Grammar - Tips (Norwegian)

Published: 10.02.2010, Updated: 03.03.2017

a / an
Foran åpen lyd (vokal) brukes an (a door – an open door)

Do / does / did

Når du bruker do / does / did i spørsmål og nekting, må du huske å ”nullstille” hovedverbet (infinitiv)

  • She went home. Where did she go?
  • She lives in Oslo. Where does she live?

Y blir IE

Noen ord som ender på Y, forandrer Y’en til IE foran ending. Cry – cried, city – cities, country – countries. Dette gjelder hvis det er en konsonant foran Y’en (r og t er konsonanter) Men det heter play – played fordi a er en vokal.

Apostrof (’)

Mange ord på engelsk får en S som ekstra ending. Denne S’en skal noen ganger ha en apostrof foran – men som oftest skal den ikke ha apostrof.
I to tilfeller skal S’en ha apostrof: I sammentrekninger (She’s = she is) og i ”eieforhold” (My uncle’s car, her brother’s PC)

Ellers skal S ikke ha apostrof:
  • I have two sisters, all the flowers. (flertall)
  • She sits here. My uncle lives in Bergen. (verb etter he/she/it i presens)

Were, where, we’re
Were betyr var (they were at home)
Where (med h) betyr hvor. Where is it?
We’re er sammentrekning av we are (se over)

Noen vanlige preposisjoner:
Alltid ON om dato og dag. (On Friday, on 1st July)
Alltid AT om klokkeslett (They arrived at six o’clock)
Om tid ellers brukes IN (In the afternoon, in the evening)
MOT= against (motsetning) against the wall, against his will
TOWARDS når det betyr “i retning av” – They drove towards the city.

SOM

Who når det står for personer (I know a man who (som) lives in Oslo.)
Which når det står for ting (The car which (som) was stolen)
That kan noen ganger brukes for begge deler (The best dinner that (som) I have tasted. There are many people that (som) live alone.)

DET
Det heter IT foran adjektiver (it is nice, old, dangerous) og foran upersonlige uttrykk (it is Friday, it is raining, it is too late)
Det heter THERE foran “ting (substantiver) som fins” (There are too many people here, there is a man outside). Husk at hvis det er flertall, må du bøye is – are, was – were (There is a new boy in my class, there are two new boys in my class)
There brukes også foran something, nothing, somebody… (There is something I must tell you, Is there anybody here, there is nothing I can do)

There are more 'Spot the Mistake' tasks in the link collection.

 

 

 

There are more 'Spot the Mistake' tasks in the link collection.

Tasks

Current material