NDLA

Velkommen til NDLA TIP

I NDLA TIP kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene i læreplanen for teknikk og industriell produksjon vg1. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen, og kan følges ...

Subject Overview

The courses in Technology and Industrial production, TIP, will give you a varied and practical...

Read more

Production

The Production Course includes tasks and methods that are common and fundamental to all types of...

Read more

Technical Services

The Technical Services Course includes methods and techniques for measurement, system control,...

Read more

Documentation and Quality

The Documentation and Quality Course includes using drawings, forms, procedures, standards and...

Read more

Contact us