NDLA

Velkommen til NDLA kommunikasjon og kultur 2!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA kommunikasjon og kultur 2!. Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for faget kommunikasjon og kultur 2. Fagstoffmenyen er bygd ...

Innføring i tekstteori

I dette faget vil du lære om hvordan alle tekster er deler av et større samspill. Ved å anvende...

Read more

Den episke ursituasjonen

Hva er det ved fortellingen som gjør at den er så ofte brukt? Litteraturforskeren Paul Ricoeur har...

Read more

Kommunikasjonsmodellen og hovedretninger innenfor litteraturforskningen

Det er mange måter å dykke ned i litteraturteorien på. Vi kan orientere oss etter både teoretiske...

Read more

Å velge en teori

Når vi skal bestemme oss for analysemetode og teori, er det flere spørsmål vi må stille oss. Men det...

Read more

....
....
....
Contact us