NDLA

Hvorfor lære begreper?

Når du bruker begreper, blir språket ditt presist, og du viser kunnskap gjennom aktiv bruk av begreper, både skriftlig og muntlig. ...

Kulturforståelse – ulike tilnærminger

Vi skal her se på ulike retninger for kulturforståelse og tolkning av kulturbegrepet.

Read more

Kulturrelativisme og etnosentrisme

Vi ser på betydningen av begrepene kulturrelativisme og etnosentrisme.

Read more

Reise: Kulturkunnskap

Det kan være lurt å kjenne til kulturelle særtrekk i de landene eller samfunnene du besøker, enten...

Read more

Pecha Kucha om ungdomskultur

Oppgave der du bruker presentasjonsformen PechaKucha for å presentere temaet ungdomskultur.

Read more

....
....
....
Contact us