NDLA

Med livet i hendene

Soldaten Frank må velge mellom å ta liv eller forsøke å roe ned situasjonen. Hvilke etiske teorier kan hjelpe oss til å forstå Franks valg? ...

IMI-modellen – en introduksjon

Hvorfor overlever noen religioner mens andre dør ut? Hvorfor oppstår det flere retninger innen samme...

Read more

Islam – ritualer

Trosbekjennelsen, bønn, velferdsbidrag, faste og pilegrimsreise til Mekka utgjør de fem...

Read more

Filosofi og kjønn

Læringssti om ulike syn på kjønn i filosofien.

Read more

Observasjon som metode

Systematisk observasjon er ein metode du kan bruke når du utforskar religionar og religiøsitet i...

Read more

....
....
....
Contact us