NDLA

Kristendommen – opphav og utbreiing

Artikkel om kristendommen si utvikling, deling i ulike retningar og utbreiing. ...

Kjønn og filosofi – en introduksjon

En introduksjon til synet på kjønn i filosofien.

Read more

Fra sortering til design av babyer?

Moderne genteknologi gir oss muligheten til å modifisere og designe liv med de egenskaper vi ønsker...

Read more

Utopier – drømmen om det gode samfunn

Hva er det ideelle samfunn? I denne artikkelen vil du bli kjent med ulike forestillinger om det...

Read more

Filosofisk samtale som metode

En innføring i filosofisk samtale som metode for læring.

Read more

....
....
....
Contact us