Task: Work assignment

Oppgaver til Å vokte fjellet

Published: 26.04.2017
  • Embed
  • Easy Reader
  • Listen
  • Print

 

 

Kortfilmen Å vokte fjellet (2012), regissert av Izer Aliu, er en kompakt etisk fortelling om forholdet mellom to brødre, og om det å brått bli voksen. Filmen er spilt inn i Makedonia, i byen Radusha, med lokale skuespillere. Dette bidrar til å skape en autentisk og troverdig fortelling.

Handlingen

Familiens lam har stukket av, og i en familie der naturalhusholdning er et levebrød, er dette et stort tap. Faren i familien, som oppdrar sine to gutter med mye autoritet og lite ømhet, sender guttene av gårde på leit etter lammet. Men leteaksjonen i det makedonske fjellandskapet byr på utfordringer de to guttene ikke helt er forberedt på. Det blir en farefull ferd som setter deres unge manndom på prøve.

Priser

Å vokte fjellet har vunnet både Amanda-pris i Haugesund, Gullstolen på kortfilmfestivalen i Grimstad og publikumsprisen for beste kortfilm på CineEast film festival i Luxembourg, i tillegg til at den vant hovedprisen på Chicago internasjonale barnefilmfestival i 2013.

Om regissøren

Izer Aliu (1982–) er en multinasjonal filmskaper. Han er albansk, født i Makedonia, og har bakgrunn fra både Sverige og Norge. Han fikk raskt anerkjennelse som filmskaper da Å vokte fjellet, eksamensfilmen hans på regilinja på Filmhøgskolen i Lillehammer, vant en rekke priser. I 2014 regisserte han kortfilmen Det gode livet, der borte, og i 2016 kom spillefilmen Hunting flies, begge filmer med handling lagt til Makedonia, og begge filmer som har fått gode kritikeromtaler.

I et intervju med Aftenposten har regissøren fortalt at filmen er basert på en historie farmoren hans elsket å fortelle:

To unge brødre er ute og gjeter da lillebror blir skadet. Da oppstår lojalitetsdilemmaet: gjeterjobben, og behovet for å hjelpe broren. Skal storebror gjøre det han selv føler er riktig, eller skal han være lydig mot faren, som har gjort det klart for gutten at uansett hva som skjer, så er husdyrene viktigst? Det dreier seg om forholdet til autoriteter – og til det å bli voksen.

Aftenpostens sak om filmskolens natt-opptak i Makedonia. 

 

Oppgaver til filmen

1. Hvordan vil du beskrive farens forhold til sønnene i begynnelsen av filmen?

 

2. Hva setter konflikten i gang?

 

3. Hvordan er forholdet mellom de to guttene i starten av filmen?

 

4. Hvem møter de på sin vei, i jakten på lammet?

 

5. Hvilke momenter, i lyd og bilde, gjør at man forstår at man er i Makedonia, eller i alle fall i en kultur som ikke minner om norsk fjellandskap?

 

6. I scenen der lillebroren blir truffet av lynet, ser vi det hele fra storebrorens perspektiv. Hva gjør dette med din opplevelse av situasjonen?

 

7. Hvordan endrer forholdet mellom de to brødrene seg etter lynnedslaget?

 

8. Hva slags funksjon tenker du mannen som jobber med «å vokte fjellet», har?

 

9. I flere scener ser vi at storebroren røyker. Han er sint på broren fordi han har klemt røyken de har med seg, flat, han bommer røyk av mannen som vokter fjellet, og faren lurer ham til å tro at han kan få en røyk i sluttscenen. Hva tenker du dette med røyken betyr?

 

10. Hvorfor gir ikke de to guttene opp å lete etter lammet, selv om lillebroren tydelig er skadet og preget av lynnedslaget?

 

11. Lillebroren blir dårlig flere ganger. Hvordan reagerer storebroren på det? Er det noen forandring første gangen han tydelig er dårlig, og siste gangen, da han får skum ut av munnen?

 

12. Guttene er oppdratt av en ganske autoritær og streng far, med klare regler for hva det vil si å være mann. Flere ganger i filmen snakkes det om hva som skal til for å være mann. Hvilke egenskaper skal en mann ha, ifølge idealene til faren, idealer som storebroren forsøker å følge? Drøft: Er filmen positiv eller negativ til disse mannsidealene? Begrunn svaret ditt.

 

13. Hvordan tolker du sluttscenen, der faren og storebroren sitter på benken utenfor rommet der lillebroren får hjelp til å stelle såret sitt?

 

14. På mange måter kan filmen tolkes som et moderne eventyr, eller som en dannelsesfortelling der hovedpersonen må gjennom en rekke prøvelser. Hvilke trekk i filmen tenker du kan minne om et norsk folkeeventyr eller andre dannelsesfortellinger? Begrunn svaret ditt.