Kan eg dele og finne undervisningsressursar hos NDLA?

Published: 09.06.2016
  • Easy Reader
  • Listen
  • Print

 

Det kan du! Du kan dele eigne og finne andre sine ressursar på deling.ndla.no.

Du kan og lage interaktive oppgåver. Du kan lage fleire typar oppgåver – alt frå enkle fyll-ut-oppgåver til meir kompliserte oppgåver.