Læringssti

Published: 05.10.2015, Updated: 13.07.2017
Duration: 3t
Mekanikere undersøker utstyr

Oppmerksomhetskrevende arbeid

I denne læringsstien får du innsikt i de prosedyrer og regler som gjelder for oppmerksomhetskrevende arbeid offshore.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • planlegge, forberede og dokumentere et arbeidsoppdrag ut fra gjeldende regelverk
  • beskrive farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeidet, og hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • forklare hvilke konsekvenser brudd på prosedyrer kan ha for mennesker, utstyr og miljø
(Choose page to see title)
Start course