Task

Matmangel og arbeidshjelp

Published: 02.05.2014, Updated: 05.03.2017

 Skolebarn plukker poteter på en bondegård.Potetferie var et vanlig begrep helt fram til 1970-tallet i Norge.

Behov for flere hender

Under andre verdenskrig var matproduksjonen i Norge ikke spesielt høy. Vi manglet mange av de moderne hjelpemidlene som vi i dag tar som en selvfølge, slik som traktor med ulike hjelpemidler til pløying, såing og innhøsting, og kunstgjødsel.

I tillegg til å fø befolkningen gikk det mye ressurser med til å dekke krigens og soldatenes behov. Dermed ble det mindre igjen til folk flest. Mange tiltak ble satt i verk for å øke matproduksjonen, blant annet ble skoleelevene regnet som en del av arbeidsstyrken. Det ble oppfordret til eller pålagt å gi elevene fri fra skolen for å arbeide med for eksempel såing og innhøsting av grønnsaker. Det er i denne perioden begrepet potetferie oppsto.

Kilder til oppgavene 1 og 2

Kildene finner du her:

Elever som arbeidshjelp 

Oppgave 1

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 

  1. Hva slags skriv er dette, og hvem er det rettet til?
  2. Når er det skrevet?
 

Oppgave 2

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Adresseavisen 5.5.1941. Kildene forteller om at det i 1941 var mangel på mat og arbeidskraft.

 

  1. Hvorfor var det mangel på mat og arbeidskraft?
  2. Hvorfor fikk ikke elevene karakter i skolefagene før etter endt arbeidstjeneste?
  3. Hva kan du trekke for slutninger om barn og unges situasjon under krigen ut fra dette materialet?
 

 

Related content

Current material for