NDLA

Velkommen til bygg- og anleggsteknikk

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle læremidler for Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læringspakker knyttet til yrkene/fagene som utdanningsprogrammet skal kvalifisere for. ...

Banemontørfaget

Læringssti om banemontørfaget...

Read more

Yrkesprofiler

Her kan du møte yrkesutøvere og lærlinger i en rekke av de fagene som ligger under...

Read more

Byggegrunn

Hva skal til for at en konstruksjon på fast grunn skal kunne stå i ro og ikke bli påført skader?...

Read more

Fundamentforskaling

Vi har laget en video som viser hvordan du bygger en fundamentforskaling.

Read more

Contact us