NDLA

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. ...

Møt et dikt!

En innføring i hvordan du kan nærlese et dikt.

Read more

Slik kan du skrive en lyrikkanalyse

Mange synes det er vanskelig å skrive lyrikkanalyser. I denne læringsstien får du tips om hvordan du...

Read more

Etos, patos og logos

Ei enkel innføring i retorikk for elevar i yrkesfag og studiespesialiserande Vg1.

Read more

Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk

Ein læringssti om bruk av aktive og passive verbformer på nynorsk.

Read more

Contact us