Subject Material

Portal for vurdering, engelsk fellesfag

Published: 13.12.2012, Updated: 20.06.2013
 • Embed
 • Easy Reader
 • Listen
 • Print

Gardener or lumberjack?Gardener or lumberjack?  På disse sidene har vi samlet ressurser som kan støtte elever og lærere i arbeidet med vurdering. Ressursene her kan brukes til egenevaluering av elevene og i dialog mellom elev og lærer. I første omgang har vi laget ressurser for vurdering av artikkel og fagstoff.

Ikke en ferdig side!

Ressursene på denne siden er i utvikling, akkurat som vår egen vurderingspraksis bør tilpasses og forbedres litt hvert år. Dersom du har synspunkter, eller forslag til forbedringer av disse ressursene, så send oss en e-post. Du finner adressen nederst på denne siden.

Det er åpenbart viktig å ha gode prosesser rundt karaktersetting siden det har avgjørende betydning for læring, trivsel og karriere. På disse sidene kan vi sammen oppmuntre til refleksjon og samkjøring av vurderingspraksis.

Ressurser for vurdering

 1. Kommenterte læreplanmål: Vurderingskriterier - artikkel/fagtekst
 2. Bruk av makroer (autotekst) i retting: Bruk av makroer i skriftlig vurdering
 3. Samling av kommenterte elevtekster: Eksempeltekster, engelsk 

Hva består en større skriveoppgave av?

For å få til en felles vurderingspraksis, bør vi ha en felles oppfatning av hva hele skriveprosessen består av - fra utdeling av oppgave til sluttvurdering. Her er et forslag elever og lærere kan dele og diskutere.

 1. As a teacher I'd like to...

  Teacher: I'd like to...

  1. hand out an assignment 
  2. share writer's step by step guide
  3. go through assessment criteria
  4. assess the tasks: give both summative and formative assessment
  5. make the students go through and understand the assessment
  6. make sure they work actively on three things for the next task they hand
  Hide
 2. As a student I'd like to to..

  Student: I'd like to to..

  1. know and understand the assignment
  2. know the assessment criteria
  3. create a draft using the writer's step by step guide
  4. understand the assessment teacher gives me: Why I got the grade I got and what I can do to improve my performance
  5. know about tools/texts/internet websites which can help me  with what I need to work on
  Hide

Og her ligger et opplegg for skrivestøtte for å sikre en god og konstruktiv dialog mellom lærer og elev.: Skriveprosess, artikkel 

Del din mening

Hva mener du om vurdering i engelskfaget? Del innspill og meninger her - uformelt og i lave sko. Unngå innlegg som identifiserer lærer, elev og skole og holde det konstruktivt: Meninger om vurdering 

 


Eksterne ressurser

Related content

General