Skip to content

Bajonettsag

Bajonettsag med blad for å sage lecastein. Foto.

Bajonettsag kan brukes med ulike typer blad. Her er den vist med et blad som egner seg for kapping av blokker av lettklinker. Bruk hørselvern og vernebriller.