Skip to content

Fugesnor

Fugesnor. Foto.

Fugesnor brukes til å holde ønsket avstand mellom flisene. Den kan ha varierende tykkelse i forhold til ønsket fugebredde. Her er bilde av ei snor med 3 mm bredde og ei med 5 mm bredde. Bredden på fugen må tilpasses størrelsen på flisa. Snora fjernes etter hvert som flisene har festet seg. Det er viktig at snora blir rengjort straks etter at den er tatt ut av fugene.