Hopp til innhold

Hvem er pårørende?

Nærmeste pårørende er den som pasienten selv har oppgitt som sin nærmeste pårørende.

Dersom pasienten ikke har oppgitt pårørende, gjelder denne rekkefølgen: ektefelle (partner/samboer), myndige barn, foreldre, myndige søsken, besteforeldre, andre nære familiemedlemmer, verge eller hjelpeverge.

Pasienter kan gi skriftlig fullmakt til en pårørende eller en annen som skal bistå og hjelpe på alle trinn i behandlingsprosessen.

En slik fullmakt er gyldig også om den som undertegnet den, senere mister evnen til samtykke, for eksempel ved demens. Fullmakten bør spesifiseres med tanke på ansvarsområde og varighet, og utformes så tidlig som mulig i et sykdomsforløp.