Hopp til innhold

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Vi ser nærmere på lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  1. Opplæringsloven forutsetter obligatorisk 10-årig grunnskole, men frivillighet når det gjelder 3- eller 4-årig videregående opplæring.
  2. Den videregående opplæringen skal ta sikte på å utvikle dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn og skal hjelpe elevene, lærlingene og lærekandidatene i deres personlige utvikling.
  3. Det forutsettes at opplæringen i begge skoleslagene skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. Dette gjelder også nødvendig spesialundervisning.