Hopp til innhold

Å leve et aktivt liv med diabetes

Å leve et aktivt liv med diabetes

0:00
Å leve et aktivt liv med diabetes
  1. Hvorfor er det viktig at Sofie måler blodsukkeret når hun får symptomer på føling?
  2. Hvordan kan hun merke at hun får føling?
  3. Hvorfor er det viktig at mennesker i Sofies nærmiljø vet at hun har diabetes?
  4. Når kan venner av Sofie få mistanke om at hun har føling? Nevn symptomer på føling.
  5. Hun sier at hun kan falle i koma hvis hun ikke passer på blodsukkeret. Forklar hva koma er.
  6. Hvilke symptomer slet Sofie med før hun fikk diagnosen diabetes?
  7. Hvordan og hvorfor må Sofie forberede seg når hun skal spille fotballkamper?
  8. I intervjuet sier hun at hun måler blodsukkeret, og at det er på 15,2. Hva betyr det, og hva må hun gjøre?
  9. Hvordan beskriver Sofie det å få sykdommen diabetes?
  10. Mor til Sofie sier det var en lettelse da hun fikk diagnosen. Hvorfor tror du det er slik?