Hopp til innhold

Fagfornyelsen i tysk på NDLA

Tysk 1 og 2 på NDLA suppleres med nye ressurser og oppdateres i tråd med LK20.

Fullverdig læremiddel

Læreplanen for fremmedspråk omfatter mange ulike emner: Elevene skal lære om både levemåter, tradisjoner, geografi, samfunnsforhold, historie, kunst, kultur og aktuelle hendelser i målspråkområdet. Alle læreverka i faget må her velge sine prioriteringer og vinklinger. På NDLA har vi tenkt å supplere med innhold på områder der vi til nå har hatt mindre å tilby, og vi kan love noen spennende nyheter i tyskfaget på NDLA ved skolestart i august.

Goethe!

Vi har sett behovet for å supplere tyskfaget på NDLA med noe litteratur. Det kommer derfor en egen leksjon i faget tysk 2 om Johann Wolfgang von Goethe, med biografisk informasjon, dikt og sitater, og et forslag til undervisningsopplegg til den tyske spillefilmen Goethe!, som er tilgjengelig på NDLA Film.

Karl Marx City

Dokumentarfilmen Karl Marx City er en flott anledning til å arbeide med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Filmen forteller om hverdagslivet i DDR og inneholder utdrag fra frigitt overvåkningsmateriale og fra radiosendinger og propagandafilmer produsert av Stasi. Dokumentaren har engelsk fortellerstemme og norsk teksting, personene som blir intervjua snakker for det meste tysk. Det kommer to forslag til undervisningsopplegg, et enkelt forslag for tysk 1 og et noe mer omfattende forslag for tysk 2.

Øvingsgrammatikk

Mange lærere har etterlyst en frittstående øvingsgrammatikk, og dette ønsket har vi prøvd å etterkomme. Delen om verbbøyning er klar til skolestart i august 2020, og noen smakebiter kan du allerede nå bruke sammen med elevene dine.

Vi har gått ut fra at mange elever trenger å repetere kunnskapene sine i norsk grammatikk samtidig som de lærer den tyske grammatikken. Slik får elevene også et grunnlag for å sammenligne norsk og tysk språk og kan utnytte språkkunnskapen de allerede har. Øvingsgrammatikken inneholder mange interaktive øvinger og kan brukes både til selvstudium og til samarbeid i par.

Leksjon om kropp og helse

I faget tysk 1 supplerer vi med en leksjon som tematiserer kropp og helse. Her har sporty elever fra Greveskogen videregående skole bidratt som skuespillere (et eksempel finner du øverst på denne sida). Elevene demonstrerer på en utmerket måte det læreplanen slår fast: Det viktigste er å kunne kommunisere på tysk, å forstå og å bli forstått, og du trenger verken perfekte grammatikkunnskaper eller perfekt uttale for å kommunisere godt.

Nye aktuelle grafikker og videoklipp

Vi aktualiserer innholdet vårt med 10 nye grafikker og 20 nye videoklipp fra Deutsche Presseagentur (DPA). Temaer er geografi, samfunnsutvikling, hverdagsliv, politikk osv. Grafikkene og videoene er autentiske; forteller-stemmen på videoene er til en viss grad tilpassa B1-nivå. Alle videoene har tysk teksting som kan slås på ved behov.

Hvordan finne fram i faget?

NDLA får en noe endra design kommende skoleår. Tyskfaget kommer fortsatt til å ha leksjonsinndeling. men vi kommer til å dele opp innholdet i leksjonene i større grad. På denne måten vil det bli lettere å beholde oversikten. I den nye designen vil det også være lett å søke og sortere innhold etter kompetansemål (og etter kjerneelementer og tverrfaglige temaer der dette er aktuelt).

Mange dyktige bidragsytere

NDLA ønsker å dra nytte av kompetansen til dyktige lærere rundt om i dette landet. I år har Claudia Rittig og Dirk Wolf fra Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule bidratt med leksjonen om kropp og helse og med forslag til opplegg rundt filmen Karl Marx City.

Portrett av Anna Maria Holvik og Marion Federl. Fotokollasj.
Tyskredaksjonen i NDLA: Anna Maria Holvik (Greveskogen videregående skole) og Marion Federl (Thor Heyerdahl videregående skole).

Nicole Löcherer fra Flekkefjord vgs. har forsynt de fleste videoene våre med teksting på tysk, noe mange elever sikkert vil takke henne for. En del av videoene finner du på YouTube-spillelista for tyskfaget – ta en titt!

Katrin Konradt har vært konsulent og alt-mulig-kvinne og bidratt med bl.a. oversettelser og grammatikk-øvinger.

Som vanlig er det selvsagt mye flott og nyttig vi ikke har fått laga i denne omgang, men sånn er NDLA- og lærerlivet! Vi er likevel overbevist om at du vil finne nok av nytt innhold til inspirasjon og praktisk hjelp i undervisningen.