Hopp til innhold

Fagfornyelsen i medier og kommunikasjon på NDLA

Fagene mediesamfunnet og medieuttrykk er fornyet etter det nye læreplanverket LK20. Overordnet del legger tydeligere føringer. Vi tar hensyn til tverrfaglige temaer, og vi har latt kjerneelementer gi fagoverblikket. Emnene har vi i størst mulig grad lagd etter kompetansemålene i fagene.

Grafitti av en pressemann som skyter ei avis på en dresskledd mann med videokamera. Foto.

Overordnet del og revisjon av oppgaver

I revisjon av fagene mediesamfunnet og medieuttrykk har vi hatt særlig fokus på arbeid med oppgaver, både nyproduksjoner og revisjon. Fagfornyelsen vektlegger aktive elever, og vi har særlig jobbet med å få til en variasjon i elevaktiviserende oppgaver. Samarbeid, kreativitet, kritisk tenkning og utforskning har vært andre ledebegreper vi har brukt i arbeidet med oppgaver.

Samtidig har det vært viktig å beholde og foredle typiske oppgaver for mediefag. De handler særlig om produksjon, vurdering av egne og andres medieuttrykk, refleksjon over egne arbeidsprosesser og forberedelse til eksterne oppdrag.

Tverrfaglige emner

I den nye læreplanen for mediesamfunnet finner vi alle de tre tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. I medieuttrykk er bare demokrati og medborgerskap tatt med. I arbeidet vårt har vi valgt å beholde fokus på alle de tre tverrfaglige emnene også i medieuttrykk.

Fagredaksjonene i NDLA har samarbeidet om å lage ressurser for de tverrfaglige emnene i læreplanen. I første del av skoleåret på Vg1 anbefaler vi ressursene under til utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon. Læringsstiene kan brukes som de er eller tilpasses elevgrupper, lærere og timeplaner.

Folkehelse og livsmestring

Bra klassemiljø (kroppsøving, samfunnskunnskap, norsk og mediefag)

Sosiale relasjoner og inkludering (samfunnskunnskap, norsk, mediefag og håndverk, design og tekstil)

Skriv et portrettintervju (norsk, mediefag og informasjonsteknologi og medieproduksjon)

Demokrati og medborgerskap

Bør 16-åringer ha stemmerett? (samfunnskunnskap og mediefag)

Bærekraftig utvikling

Jakten på den bærekraftige mobilen (samfunnskunnskap, naturfag og mediefag)

Kjerneelementene

Vi har brukt beskrivelsene av kjerneelementene først og fremst for å sikre at utvalg og utforming av oppgaver og fagstoff skal gi elevene klare fokus i læringsaktiviteter og tilnærminger i arbeidet med kompetansemål.

Kompetansemål og emner

Emner er i hovedsak definert med utgangspunkt i kompetansemålene. Ettersom noen kompetansemål er overlappende i mediesamfunnet og medieuttrykk, har vi også valgt å bygge felles emner. Felles emner listes opp i begge fag under. Emnene vil være gjennomgående for Vg1, Vg2 og Vg3.

Noe innhold er lagt i flere emner. For eksempel vil ressurser om journalistiske kildeferdigheter ligge både i emnet kildeferdigheter og i emnet journalistikk.

Emnet produksjon og analyse inneholder og samler noen ressurser fra ulike emner og er et godt sted å starte og oppsummere Vg1.

Emner lagt i begge fagene

 • Om faget
 • Produksjon og analyse
 • Retorikk og argumentasjon
 • Kildeferdigheter
 • Kommunikasjon og kommunikasjonsmodeller
 • Etikk og lovverk

Emner i mediesamfunnet

 • Ytringsfrihet og mediedeltakelse
 • Medier, makt og representasjon
 • Medieutvikling og mediehistorie
 • Mediebruk og mediepåvirkning
 • Journalistikk
 • Markedskommunikasjon
 • Kommunikasjonsarbeid

Emner i medieuttrykk

 • Kreativitet og idéutvikling
 • Historiefortelling og dramaturgi
 • Stil- og uttrykkshistorie
 • Bilde
 • Lyd
 • Video
 • Tekst og grafiske uttrykk

Emnene kultur og underholdning i mediesamfunnet og interaktive uttrykk og eventer i medieuttrykk kommer i tillegg for Vg2.

Hvordan finne fram i faget

Utlisting av emner og utlisting av innholdet i emner gir oversikt over ressurser i felles programfag for medier og kommunikasjon. Filter gir utlisting av emner for fagene mediesamfunnet og for medieuttrykk.

Vi jobber med forbedringer av navigasjonssystemet til NDLA, og som følge av det vil det etter hvert kunne komme en gruppering av emner.

Generell støtte til læringsarbeidet

I Verktøykassa har vi samlet fagovergripende ressurser for lærere og elever til støtte i læringsarbeidet.

Meld ellers inn ønsker og innspill til

 • albertineaaberge@ndla.no, digital læremiddelansvarlig mediefag, medie- og informasjonskunnskap
 • maren.aftret-sandal@ndla.no, medieuttrykk
 • evasophie.wolffhansen@ndla.no, mediesamfunnet