Hopp til innhold

Fagfornyelsen i kroppsøving på NDLA

Helt siden i høst har vi jobbet med å produsere nye ressurser tilpasset ny læreplan. Dette arbeidet vil være ferdig til skolestart i august 2020. Vi gleder oss veldig til å presentere et nytt fag med mange nye og spennende ressurser.

Et barn ligger på ryggen i snøen. Foto.
Fagfornyelsen gir mange muligheter.

Dette er nytt

Vi følger prinsippene fra ny læreplan når det gjelder overordnet del, kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Du vil på de nye sidene finne både fagtekster, oppgaver, undervisningsopplegg, filmer og interne og eksterne lenker.

Kjerneelementer

Du vil finne en læreplankobling i alle ressursene. Koblingen er merket med både kjerneelementer og kompetansemål. I mange av ressursene er det mange aktuelle kompetansemål som avhenger av hva man ønsker å fokusere på, og hvordan man vinkler undervisningen.

Tverrfaglige temaer

Dette er en egen kobling eller et eget “fag” på ndla.no. Her vil du finne aktuelle fagartikler og oppgaver knyttet til de ulike tverrfaglige temaene det er naturlig for kroppsøvingsfaget å samarbeide om.

Slik blir faget

Det nye faget har en ryddig struktur og et bredt utvalg av ressurser. Det er fagartikler, ulike typer oppgaver, nye instruksjonsfilmer og undervisningsopplegg du kan ta i bruk med en gang. Vi har produsert mye nytt stoff til emnet naturferdsel, da dette har fått en større plass i faget enn tidligere. Du vil også finne nye ressurser i lek, dans, styrketrening og førstehjelp. De gamle ressursene som hører til fysiske og koordinative egenskaper og treningsplanlegging har vi revidert.

Vi har lagd fem hovedemner:

  1. fysiske og koordinative egenskaper
  2. bevegelsesaktivitet
  3. naturferdsel
  4. førstehjelp og idrettsskader
  5. helse og livsstil

Under disse hovedemnene vil de ulike ressursene være delt i kategorier.