Hopp til innhold

Fagfornyelsen i kinesiskfaget

Kinesiskfaget blir revidert for å tilpasses ny læreplan for fremmedspråk. Vi har mye nytt stoff å tilby til skolestart 2020.

En som skriver kinesiske tegn. Foto.

Kinesisressursene er utviklet som en fullverdig pakke for kinesisk-undervisningen på nivå 1 og nivå 2. I revideringen av kinesiskfaget har vi lagt vekt på at det i ny læreplan er spesiell fokus på dybdelæring, at elevene skal utforske, på tverrfaglighet, samt at det skal være en tydelig progresjon. Det er spesielt i relasjon til de tverrfaglige temaene, digitale ferdigheter og kulturuttrykk at vi har produsert nytt stoff. Vi har dessuten nye ressurser relatert til læringsstrategier i kinesisk, og grammatikkforklaringene har gjennomgått en revisjon, for å få stoffet til å henge enda bedre sammen.

Vi tilbyr hele fire nye leksjoner til kinesisk 1 og fire nye leksjoner til kinesisk 2. Leksjonene er tenkt som ressurser man kan velge en eller flere av på slutten av skoleåret, der elevene kan fordype seg i et tema. Og som tidligere har leksjonene alt som trengs av gloselister, ord- og grammatikkforklaringer, interaktive oppgaver, fagartikler osv.

Under følger en oversikt over de nye leksjonene.

Nye leksjoner til Kinesisk 1

Jeg er uenig med deg – 我不同意你的看法

Her lærer du å uttrykke enighet og uenighet på kinesisk. Dette er grunnleggende ferdigheter knyttet til det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Å snakke om film – 聊电影

Film er et kulturuttrykk som de fleste har et forhold til. Her lærer du å uttrykke dine følelser og meninger på kinesisk om en film du har sett.

Kosthold og helse – 饮食习惯和健康

Kosthold og helse er et svært aktuelt tema for ungdom. Leksjonen har fokus på hvordan man snakker på kinesisk om forskjellige typer kosthold, og hvordan det kan påvirke helsen. Leksjonen kan knyttes opp til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Å bytte mobiltelefon – 换手机

For svært mange av oss er det vanskelig å forestille seg en hverdag uten smarttelefon; den har nærmest blitt en nødvendighet i mange sammenhenger. Samtidig bør den brukes med måte, og må du nødvendigvis ha den siste modellen til enhver tid? Her lærer du å snakke om disse temaene på kinesisk, med fokus på mobilavhengighet og hvilken innvirkning mobilen har på miljøet. Leksjonen kan knyttes opp til det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling.

Nye leksjoner til Kinesisk 2

Forstå kinesisk politikk – 了解中国政治

Dette er en leksjon tett knyttet opp til det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Her får du innsikt i det kinesiske politiske systemet, og lærer å snakke på et grunnleggende nivå om politikk og styresett. Det er lagt vekt på et kontrastivt perspektiv.

For mye press – 压力太大了

Her lærer du å kommunisere på kinesisk om press og stress som ungdom opplever i hverdagen, og hvordan dette kan påvirke psykisk helse. Leksjonen kan knyttes opp til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Bli bedre i kinesisk – 怎么提高中文水平

«Å studere kinesisk» er et tema som blir tatt opp tidlig på Kinesisk 1. Etter å ha oppnådd et godt grunnleggende nivå i kinesisk er det mange som opplever stagnasjon eller veldig sakte framgang. Denne leksjonen tar for seg dette problemområdet. Du får konkrete tips til hvordan du kommer videre til et høyere nivå, og lærer hvordan du snakker om dette på kinesisk.

Kinesiske ordtak er vanskelige – 学成语很难

Chéngyǔ 成语 er en form for kinesiske ordtak med en fast struktur på fire tegn. Ordtakene har gjerne opphav i eldre kinesisk språk og mange forutsetter kjennskap til kinesisk historie og mytologi for å forstå. Chéngyǔ er en viktig del av å beherske kinesisk på et avansert nivå, og gir innsikt i et rikt billedlig og poetisk språk. Denne leksjonen gir en introduksjon til dette spennende temaet.