Hopp til innhold

Fagfornyelsen i matematikk på NDLA

Vi reviderer Vg1-fagene i matematikk etter den nye læreplanen, LK20. Se fram til spennende, nytt innhold!

Elever i arbeid rundt et bord. Foto.

Fullverdig læremiddel

I de fire matematikkfagene 1P, 1T, 1P-Y og 1T-Y vil du fra høsten av finne fagartikler, oppgaver, filmer og interaktive oppgaver som dekker alle kompetansemålene i fagene i LK20. Utover våren og sommeren 2020 vil du kunne se gradvis mer og mer av dette innholdet, men mye av det vil dessverre ikke vises før til høsten.

Vi har lagt vekt på å følge intensjonene i overordnet del, kjerneelementene og tekstene som beskriver relevansen til faget og sentrale verdier. Det vil si at du vil finne fagressurser som skal få elevene til å utforske, være kreative og skapende. Elevene blir utfordret til å reflektere, se etter sammenhenger, være kritiske og gå i dybden.

Gamle varianter av 1P, 1T-Y og 1P-Y også være tilgjengelige for elever som tar fagene 2P på Vg2 eller 2P-Y på Vg3.

Hva er nytt?

Fagene har omtrent den samme hovedstrukturen som før. Hovedområdene er tall og algebra, geometri, funksjoner og modellering, økonomi og det nye området algebra og programmering. De aller fleste oppgavene vil fremdeles finnes både som nettsider og nedlastbare filer, og vi anbefaler som tidligere at elevene bruker Word-dokumentene direkte i oppgaveløsningen sammen med tilgjengelige formeleditorer for å produsere "pen matematikk". Nedlastbare filer, som også inkluderer eksamensløsninger, har fått sitt eget hovedområde.

Algoritmer og programmering

Dette er helt nytt i matematikkfaget. I dette nye hovedemnet vil du finne ressurser som gir deg en grunnopplæring i algoritmisk tenking og programmering i språket Python. På mange av sidene vil du finne interaktive programmeringseditorer der du kan skrive Python-kode og kjøre koden direkte på siden, men vi anbefaler at alle elever har sin egen programmeringseditor installert på datamaskinen sin.

I tillegg til grunnopplæringen vil du finne programmeringsoppgaver som går på de andre hovedemnene. Dette er typisk oppgaver der programmeringen gir en ny innfallsvinkel til stoffet og støtter opp under læringsprosessen. Disse er plassert der de naturlig hører hjemme i strukturen. For eksempel er siden "Program som løser lineære likningssett" plassert under delemnet likninger, som videre ligger under hovedemnet tall og algebra. For å få en oversikt over hva som finnes av slike programmeringsoppgaver, er de også samlet i delemnet oppgavesamling under hovedemnet algoritmer og programmering.

Utforsking

Vi har lagd mange nye oppgaver der elevene skal undersøke ulike ting. Flere teorisider er omarbeidet og inneholder spørsmål og interaktive elementer for å støtte opp under refleksjon og utforsking.

Oppgaveressursene skal bidra til utforskende læring. Her er det naturlig at elevene har tilgang på alle hjelpemidler.

Regneark

I tretimersfagene på yrkesfag har regneark fått en særskilt plass i LK20. Derfor har vi lagd et grunnopplæringskurs i regneark som blir publisert etter hvert.

Yrkesretting

Vi lager flere oppgaver som er spesielt rettet mot ett bestemt yrkesfaglig løp.

Hvordan finne fram i fagene

På NDLAs hovedside vil du finne de fire matematikkfagene på Vg1 under overskriften "Fellesfag". Når du har valgt fag, er knappen "Innhold" fin å bruke for å få oversikt over hvordan innholdet er strukturert og for å velge hvilken side du vil inn på. Når du har valgt en side, kan du finne andre sider innenfor det samme emnet nederst på siden.

Dersom du går inn på 1T-Y eller 1P-Y, kan du krysse av for hvilket yrkesfaglig løp du er interessert i. Da vil du bare få opp de sidene som er aktuelle for dette løpet. Alternativt kan du velge å gå til overskriften "Yrkesfag" på framsiden og velge yrkesfaglig løp der. Når du fra neste side klikker på ett av matematikkfagene 1P-Y eller 1T-Y, vil du også få opp bare de sidene som er aktuelle for akkurat dette yrkesfaglige løpet.

Støtte til læringsarbeidet og planlegging

Det kan være en fordel å starte skoleåret med hovedområdet algoritmer og programmering. Eksemplene som er brukt her, er tatt fra matematiske emner som for eksempel regnerekkefølge, geometri og prosentregning. På yrkesfag kan det være naturlig å ta utgangspunkt i hva elevene skal holde på med i yrkesfagtimene til enhver tid.