Hopp til innhold

Fagfornyelsen i engelsk på NDLA

Vi gleder oss til å kunne tilby en helt ny utgave av engelskfaget på Vg1. Fagsiden har gjennomgått store endringer for å bli klar til innføringen av fagfornyelsen. Her får du en oversikt over den nye hovedstrukturen og informasjon om redaksjonens arbeid.

Personer knyttet sammen med streker. Illustrasjon.

Den nye utgaven av engelsk Vg1 vil være inndelt i følgende underemner:

Vocational English

I dette emnet velger du først det yrkesfaglige utdanningsprogrammet som du er lærer eller elev i. Deretter kommer du direkte til ressurser for ditt program. Vi har utviklet nye programspesifikke og flerfaglige ressurser som dekker alle kompetansemål i den nye læreplanen. De skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig kompetanse og samhandling. Vi har lagt vekt på yrkesrelevante temaer, engelsk som arbeidsspråk og tekstskaping i autentiske situasjoner.

Political Systems, Democracy & Citizenship

Kunnskap om politiske forhold og systemer i Storbritannia og USA har lenge vært et sentralt element i engelskfaget. I tillegg til en revidering av disse ressursene har vi også utviklet nye ressurser som har en mer utforskende tilnærming, og som legger til rette for mer kritisk refleksjon og diskusjon.

Films & Online Game Resources

I den nye læreplanen presiseres det at spill, sammen med film og musikk, skal brukes for å kunne “diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer”. Vi har derfor utviklet nye undervisningsopplegg til åtte nye filmer og fem gratis nettspill samt en veiledning som heter “How to analyse a narrative video game”. Et viktig prinsipp i dette arbeidet har vært å lage oppgaver som kan gi nye perspektiver og kreative muntlige og skriftlige tekster.

Literary Texts

Vi har kjøpt inn nye tekster fra forlag i England, Skottland og New Zealand med fagrelevante temaer som utenforskap, psykisk helse, konflikt- og maktmisbruk og flyktningkrisen. Hele tekstsamlingen er tenkt brukt a) som et innblikk i andre kulturer og aktuelle samfunnsforhold, b) som en kilde til identitetsutvikling og c) for å inspirere til kritisk refleksjon og analyse. Alle våre litterære tekster er nå tematisk strukturert med overskriftene Identity and Life Choices, The Immigrant Experience, Relationships, Murder Mystery og Indigenous Cultures and Traditions.

The English-Speaking World

Current Issues

Elever som skal bli aktive samfunnsborgere må bygge interkulturell kompetanse slik at de kan forholde seg til ulike levemåter, tenkesett og måter å kommunisere på. I disse to emnene har vi samlet ressurser som formidler kunnskap om historie, geografi, tradisjoner og språk i USA, Storbritannia, Australia, Canada, New Zealand, India og Sør-Afrika. Vi har utviklet nye ressurser til aktuelle debattemaer som klimaendringer, stemmerett for 16-åringer, digital overvåkning, falske nyheter og påvirkningen av sosiale medier.

English as a World Language

Working with Grammar

Written & Oral Communication

Disse emnene inneholder et variert utvalg av ressurser. “English as a World Language” tar for seg utviklingen av det engelske språket. “Working with Grammar” inneholder 15 læringsstier der enkeltelever kan jobbe systematisk med grammatiske kjerneområder i sitt eget tempo og med ulik vanskelighetsgrad. I “Written & Oral Communication” har vi samlet animasjoner, veiledninger, maler og videosnutter som hjelper elevene til å uttrykke seg skriftlig og muntlig i fagrelevante situasjoner.