Hopp til innhold

Løsningsforslag: Hør deg selv – Forskerspiren

  1. En forskerspire er en liten forsker som lærer seg å bruke vitenskapelige metoder.
  2. En datasimulering er en beregning som kjøres ved hjelp av et dataprogram på en datamaskin.
  3. Et måltall forteller hvor mange enheter en størrelse inneholder. En måleenhet er en fast verdi eller en gitt størrelse som brukes ved målinger. En størrelse må alltid oppgis både med måltall og enhet.
  4. Vi kan måle masse ved å sammenlikne den ukjente massen med en kjent, gjennom veiing på skålvekt. Vi kan måle tyngde med en fjærvekt, og regne om til masse, men da må vi kjenne tyngdens akselerasjon på stedet.
  5. Fordi de blir sjekket av tjenestemenn fra Justervesenet med jevne mellomrom.
  6. Måleusikkerhet er en egenskap ved målemetoden som sier noe om hvor nøyaktig det er mulig å måle. Målefeil oppstår når utstyret ikke er i orden eller målingen ikke utføres korrekt.
  7. Absolutt usikkerhet er halvparten av variasjonsbredden. Relativ usikkerhet er absolutt usikkerhet i prosent av gjennomsnittsmålingen.
  8. Vi kan bruke et bedre måleinstrument eller en mer nøyaktig målemetode. Måle så store størrelser som mulig.
  9. Vi tar med så mange siffer at det siste sifferet angir usikkerheten. Hvis vi angir at en planke er 1128 ± 2 mm lang, kan den i virkeligheten være 1126, 1127, 1128, 1129 eller 1130 mm.
  10. Observasjonsdata er den informasjonen vi skaffer oss når vi undersøker et fenomen eller gjennomfører et forsøk. Observasjonsdata kan bestå både av bilder, målinger og beskrivelser.