Innhald merka med flytskjema:

Fagstoff

La oss ta ein titt på ein prosess du kjenner godt, og som faktisk er ein del av deg. Vi skal bruke fordøyingsprosessen som eit eksempel når vi lagar eit flytskjema.

Fagstoff

La oss ta en titt på en prosess du kjenner godt, og som faktisk er en del av deg. Vi skal bruke fordøyelsesprosessen som et eksempel når vi lager et flytskjema.

Lenke
Oppgåve

I desse oppgåvene skal du teikne flytskjema. Bruk gjerne enkle figurar som liknar litt på dei ulike utstyrseiningane, eller bruk boksar der du skriv namnet på einingane inne i dei (for eksempel "forgassar"). Hugs at du ikkje skal lage eit skjema som forklarer korleis utstyret ser ut – det viktigaste er å forklare korleis prosessen fungerer! Teikn pilar mellom dei ulike utstyrseiningane slik at gangen i prosessen kjem klart fram.

Fagstoff

På den same måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng for å komme fram til målet, gir flytskjemaa oss moglegheiter til å lære prosessane å kjenne før vi går ut i fabrikken.

Oppgåve

Her er løsningforslag til flytskjemaoppgavene.

Oppgåve

I disse oppgavene skal du tegne flytskjemaer. Bruk gjerne enkle figurer som ligner litt på de ulike utstyrsenhetene, eller bruk bokser hvor du skriver navnet på enheten inne i dem (for eksempel "forgasser"). Husk at du ikke skal lage et skjema som forklarer hvordan utstyret ser ut – det viktigste er å forklare hvordan prosessen fungerer! Tegn piler mellom de ulike utstyrsenhetene slik at gangen i prosessen kommer klart fram.