NDLA

Yrke i helse-, sosial- og oppvekstsektoren

Mange ulike yrkesgrupper arbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Til saman representerer desse ulike typar kompetanse som skal sikre at brukarane får eit godt tilbod. ...

Kost og ernæring

Kost og ernæring - ei oversikt.

Les meir

Kommunikasjon - ei oversikt

Ordet kommunikasjon kjem av det latinske ordet communicare, som tyder "å gjere felles". Vi kan seie...

Les meir

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Føremålet med digitale løysingar i helsesektoren er at enkeltpersonar og pårørande skal oppleve auka...

Les meir

Etikk

Etikk er læra om rett og gale. Ordet etikk kjem av det greske ordet ethos, som betyr «skikk og...

Les meir

Kontakt oss