NDLA

Yrke i helse-, sosial- og oppvekstsektoren

Mange ulike yrkesgrupper arbeider i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Til saman representerer desse ulike typar kompetanse som skal sikre at brukarane får eit godt tilbod. ...

Kost og ernæring

Kost og ernæring - ei oversikt.

Les meir

Kommunikasjon - ei oversikt

Ordet kommunikasjon kjem av det latinske ordet communicare, som tyder "å gjere felles". Vi kan seie...

Les meir

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Føremålet med digitale løysingar i helsesektoren er at enkeltpersonar og pårørande skal oppleve auka...

Les meir

Etikk

Etikk er læra om rett og gale. Ordet etikk kjem av det greske ordet ethos, som betyr «skikk og...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

  • Video på YouTube

    Du kan se e-forelesningen som film på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kU67iq8-UXs. Vi har lagt ut de fleste eForelesningene som filmer. Se spillelista til Biologi https://www.youtube.com/playlist?list=PL6076D9396F76704D

    Kristin Bøhle on Hormonsystem og nervesystem, 2015-12-14 12:04:08

  • No med lenke

    Du har heilt rett, der er det ikkje noko lenke. Men me har heldigvis ei open arkivløysing. Så når eg spoler tilbake til 2010-versjonen av NDLA.no finn eg filmen på http://2010.arkiv.ndla.no/nb/lenke/4156?from_fag=8

    Administrator on , 2014-09-16 13:37:26

Kontakt oss