NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for naturfag. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast ...

Trening til munnleg(-praktisk) eksamen

Gjennom arbeid med å lage eksamensoppgåver, får elevane god trening i å tolke eksamensoppgåver. Det...

Les meir

Nordlys

Det er knapt mogleg å sjå nordlys utan å bli påverka av det. Nordlyset ser ut som eit fantastisk...

Les meir

Klimaendringar

Klimaendringar er kanskje den viktigaste utfordringa vi står overfor. På denne sida har NDLA samla...

Les meir

Rollespill – debatt: interessekonfliktar

Undervisningsopplegg organisert som eit rollespel der mange aktørar legg fram argumenta sine i eit...

Les meir

Kontakt oss