NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for naturfag. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast ...

Klima: Ei framtid du ikkje vil ha

Kortfilmen «Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha» er ein fiksjonsfilm retta mot ungdom, der alt...

Les meir

Klimaendringar

Klimaendringar er kanskje den viktigaste utfordringa vi står overfor. På denne sida har NDLA samla...

Les meir

Kva påverkar svingetida til ein pendel?

I dette eksperimentet skal grupper på 2 til 4 elevar prøve seg fram, diskutere og reflektere for å...

Les meir

Rollespill – debatt: interessekonfliktar

Undervisningsopplegg organisert som eit rollespel der mange aktørar legg fram argumenta sine i eit...

Les meir

Kontakt oss