NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for naturfag. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast ...

Naturvitskapleg arbeidsmåte

Naturvitskap er ikkje berre kunnskap og alle dei teoriane ein har komme fram til, men ein...

Les meir

Økologi og økosystem

Økologi er læra om samspelet mellom dei levande organismane og det miljøet dei lever i. Vi deler inn...

Les meir

Simuleringar

Simuleringar er interaktive modellar som kan forenkle kompliserte samanhengar. Dei blir brukte til...

Les meir

Berekraftsmåla viser veg

FNs berekraftsmål set fokus på 17 område som er sentrale i jobbinga for å kunne oppnå ei berekraftig...

Les meir

Kontakt oss