NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Om oppbygging av menyane, korleis du søkjer på sidene, tilpassingar og verktøy. ...

Næringskjeder, næringsnett og krinsløp

Næringskjeder, næringsnett og krinsløp er sentrale omgrep innan økologi, som er viktige for...

Les meir

Informasjonskjelder og kjeldekritikk

Kva for kjelder kan vi stole på, og kan vi bruke dei som vi vil? Vi treng kompetanse i å søkje...

Les meir

Opne og styrte (lukka) forsøk

Både styrte og opne forsøk er viktige i naturfaget. I styrte forsøk skal du følgje ei oppskrift,...

Les meir

Havet – stort og sårbart

Havet er stort, men blir i stor grad påverka av menneskeleg aktivitet. Vi må ta vare på havet og...

Les meir

Kontakt oss