NDLA

Velkomen til NDLA naturfag!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for naturfag. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følgjast ...

Kva påverkar svingetida til ein pendel?

I dette eksperimentet skal grupper på 2 til 4 elevar prøve seg fram, diskutere og reflektere for å...

Les meir

Rollespill – debatt: interessekonfliktar

Undervisningsopplegg organisert som eit rollespel der mange aktørar legg fram argumenta sine i eit...

Les meir

Forslag til årsplan – studieførebuande, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måtar å disponere faginnhald og tid på i...

Les meir

Forslag til årsplan – yrkesfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måtar å disponere faginnhald og tid på i...

Les meir

Kontakt oss