NDLA

Velkomen til NDLA helsearbeidarfag Vg2!

I NDLA helsearbeidarfag Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for helsearbeidarfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følgjast kronologisk. I ...

Allmenntilstand

Innan helse- og omsorgsyrke blir ofte nemninga god eller dårleg allmenntilstand brukt for å skildre...

Les meir

Hvilke konsekvensar kan rusmisbruk ha for den enkelte og samfunnet?

Dei fysiske, psykiske og sosiale konsekvensane av rusmisbruk varierer i alvorsgrad. Rusmisbruk...

Les meir

Etikk, moral og menneskesyn

Retningslinjer for kva som er rett og gale å gjere når vi arbeider som helsefagarbeidarar, blir...

Les meir

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Føremålet med digitale løysingar i helsesektoren er at enkeltpersonar og pårørande skal oppleve auka...

Les meir

Kontakt oss