NDLA

Velkomen til NDLA helsearbeidarfag Vg2!

I NDLA helsearbeidarfag Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for helsearbeidarfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følgjast kronologisk. I ...

Allmenntilstand

Innan helse- og omsorgsyrke blir ofte nemninga god eller dårleg allmenntilstand brukt for å skildre...

Les meir

Hvilke konsekvensar kan rusmisbruk ha for den enkelte og samfunnet?

Dei fysiske, psykiske og sosiale konsekvensane av rusmisbruk varierer i alvorsgrad. Rusmisbruk...

Les meir

Etikk, moral og menneskesyn

Retningslinjer for kva som er rett og gale å gjere når vi arbeider som helsefagarbeidarar, blir...

Les meir

Velferdsteknologi som politisk satsingsområde

Føremålet med digitale løysingar i helsesektoren er at enkeltpersonar og pårørande skal oppleve auka...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

  • Video på YouTube

    Du kan se e-forelesningen som film på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kU67iq8-UXs. Vi har lagt ut de fleste eForelesningene som filmer. Se spillelista til Biologi https://www.youtube.com/playlist?list=PL6076D9396F76704D

    Kristin Bøhle on Hormonsystem og nervesystem, 2015-12-14 12:04:08

  • Takk!

    Det har du rett i! Flott at du gir beskjed. Utfordringene ligger her: http://ndla.no/nb/node/77243, men dukker snart opp på rett sted.

    Guttorm (NDLA) on Helhetlig omsorg og sykepleie, 2013-08-22 14:24:12

Kontakt oss