NDLA

Revidert og oppdatert innhald klart til skolestart!

Nytt stoff, mange nye oppgåver, ny meny og betre layout! ...

Kva er netthandel?

Med netthandel meiner vi nettverksbaserte handelsløysingar for presentasjon, sal, betaling og...

Les meir

Digital delingsøkonomi

Delingsøkonomi vil seie at privatpersonar bruker Internett og appar til å kjøpe, selje, leige eller...

Les meir

Kjeldekritikk

Det kan vere vanskeleg å vurdere kvaliteten på informasjonen du finn. Der er derfor viktig at du...

Les meir

Korleis lage ein bodskap som fengjer?

Korleis lage ein bodskap som fengjer? Det finst det ikkje noko enkelt svar på. Det viktigaste...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

Kontakt oss