NDLA

Samefolkets dag 6. februar

6. febuar blir Samefolkets dag markert. Dagen markerer det første samelandsmøtet som vart halde i Trondheim i 1917. ...

Samiske filmar

Vi feirar det samiske 100-årsjubileet med filmar om samisk kultur og mytologi.

Les meir

Samane – eit urfolk i nord

Samane er eit urfolk som er busett i fire statar: Noreg, Sverige, Finland og Russland.

Les meir

Kautokeino-opprøret

Denne oppgåva er meint som ei enkel innføring i Kautokeino-opprøret: Samane i Noreg vart på 1800- og...

Les meir

Skulegang - eller mest tvang? Mulkt og motstand i ein 100-årig protokoll

I januar 1918 lét niåringane Ellen, Isak, Inga og Henrik vere å reise frå familiane sine for å bu på...

Les meir

Kontakt oss