NDLA

Kvalfangstens historie

Kvalfangsten vart storindustri, og med nye båtar og teknologi enda det opp heilt på grensa til rovfangst. ...

Grytviken kvalstasjon

Grytviken kvalstasjon i det sørlege Atlanterhavet vart oppretta og sett i drift i 1904. Det vart...

Les meir

Albert si historie

Albert frå Frøya jobba på landanlegget på kvalstasjonen Grytviken i Sørishavet.

Les meir

Kvalfangsten på Trøndelagskysten

Kvalfangst har vore ei stor norsk næring, og det vart drive kvalfangst både i Sørishavet og i...

Les meir

Kvinner i sjøfarten

Langs den lange kystlinja vår har folk til alle tider livnært seg av det havet gir, og brukt sjøen...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

Verktøy

Kontakt oss