NDLA

Oversjøisk ekspansjon

Frå ca. 1500 til slutten av 1700-talet blei Vest-Europa knutepunktet i eit globalt nettverk gjennom den europeiske ekspansjonen. ...

Globalisering på 1700-talet

Globalisering er nemninga på ein prosess der land og menneske over heile kloden får stadig meir...

Les meir

Kontakten mellom kontinenta

Frå dei første oversjøiske oppdagingane gjekk det ikkje lang tid før kontinenta var knytte saman i...

Les meir

Akerendam-forliset ved Runde i 1725

Den 8. mars 1725 forliser skipet Akerendam utanfor Runde på Sunnmøre. Skipet var på veg frå Holland...

Les meir

Nederland som økonomisk stormakt i Europa og verda

Den økonomiske stormakta i Europa på 1600-talet var Nederland. Landet markerte seg også i andre...

Les meir

Kontakt oss