NDLA

Første verdskrigen – krigen som endra Europa for godt

Første verdskrigen var den mest øydeleggjande krigen nokon gong. ...

Maktbalanse og alliansar

I storpolitikken vil statar inngå ulike former for alliansar for å styrke si eiga stilling og hindre...

Les meir

Skyttargravskrigen

I ettertid kan vi sjå korleis politikarar og hærførarar gjorde fataIe mistak og dårlege vurderingar...

Les meir

Krig på land og til sjøs

Første verskrigen var prega av intens krigføring både på land og til sjøs.

Les meir

Noreg og Norden

Dei nordiske landa heldt seg nøytrale gjennom første verdskrigen, men ikkje utan slagsider.

Les meir

Kontakt oss