NDLA

Fellesskap og gjenreising

Etter 5 år med krig vart gjenreisinga av landet ei felles oppgåve for alle i Noreg. ...

Velferdsstaten

Det norske velferdssystemet har anar tilbake til tidleg i førre hundreåret, men vart for alvor...

Les meir

Drabantbyane

Drabantbyane var ein ny type bysamfunn som vaks fram rundt Oslo og andre større byar etter andre...

Les meir

Kings Bay-ulykka og borgarleg samarbeid

Kings Bay-ulykka på Svalbard førte til at den langvarige perioden med Arbeidarpartiet i...

Les meir

Nyliberalismen: Meir marknad, svakare stat

I andre halvdel av etterkrigstida vart førestillinga om den norske fellesskapen gradvis erstatta med...

Les meir

Kontakt oss