NDLA

Velkommen til NDLA biologi 1!

I NDLA biologi 1 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for biologi 1. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og du kan følgje han kronologisk. I temafana finn du ...

Eksamensførebuingar i biologi 1

Eksamen nærmar seg, og tida er inne for å førebu seg. Her finn du eksamensressursar om...

Les meir

Formeiring hos plantar

Plantane erobra landjorda for rundt 500 millionar år sidan. Overgangen frå eit liv i vatn til eit...

Les meir

Trening til munnleg(-praktisk) eksamen

Gjennom arbeid med å lage eksamensoppgåver, får elevane god trening i å tolke eksamensoppgåver. Det...

Les meir

Transport i plantar

Plantane erobra landjorda for nesten 500 millionar år sidan. Overgangen frå eit liv i vatn til eit...

Les meir

Kontakt oss