NDLA

Velkommen til NDLA biologi 1!

I NDLA biologi 1 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for biologi 1. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og du kan følgje han kronologisk. I temafana finn du ...

Formeiring

Livet på jorda er ikkje konstant, men i stadig endring. Somme artar døyr ut, mens nye artar utviklar...

Les meir

Sirkulasjon

Alle dyr tek opp næringsstoff, skil ut avfallsprodukt og utvekslar gassar med omgivnadene. Desse...

Les meir

Transport i plantar

Plantane erobra landjorda for nesten 500 millionar år sidan. Overgangen frå eit liv i vatn til eit...

Les meir

Vekst og utvikling hos plantar

Vi er vane til at det spirer og gror rundt oss, men lèt vi oss imponere over kor koordinert det...

Les meir

Kontakt oss