NDLA

Velkommen til NDLA biologi 1!

I NDLA biologi 1 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for biologi 1. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og du kan følgje han kronologisk. I temafana finn du ...

Passiv transport – osmose

Når vatn diffunderer gjennom ein halvgjennomtrengeleg membran, kallar ein det osmose. Dette er...

Les meir

Plasmolyse i planteceller (raudløk)

Raudløk eignar seg godt til dette forsøket fordi cellene er relativt store med tydelege rosaraude...

Les meir

Prokaryote organismar – bakteriar

Prokaryote organismar er dei mest talrike på jorda, og dei finst i alle miljø. Sjølv om dei er svært...

Les meir

Forslag til årsplan i biologi 1

I biologi kan ein disponere faginnhald og tid på fleire måtar. Dette er berre ei av fleire...

Les meir

Kontakt oss