NDLA

Facebook-ministeren

Sosiale medium har blitt ein arena for utøving av politisk makt. I løpet av kort tid har statsskikken vår fått eit nytt fenomen: Regjeringsutøving via dårleg skjulte truslar på Facebook. ...

Spel som medietekst

Dei fleste har eit forhold til den typen medietekstar som vi kallar spel, anten det er brettspel,...

Les meir

Eit godt middel mot trollskap

Dei tek journalistane først, slik at ingen får høyre om det når dei tek alle dei andre.

Les meir

Diskuter statsrådar sin bruk av Facebook

Skriv eit innlegg der du diskuterer statsleiarar og statsrådar sin bruk av Facebook.

Les meir

Vi lever i ei filterboble

Når du søkjer på Google, sørgjer ein algoritme for å gi deg informasjon som stemmer med dei...

Les meir

Kontakt oss