NDLA

Velkomen til NDLA helsearbeidarfag Vg2!

I NDLA helsearbeidarfag Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for helsearbeidarfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følgjast kronologisk. I ...

Handhygiene som grunnleggjande smittevernrutine

Grunnleggjande smittevernrutinar i helsetenesta er tiltak som blir retta mot alle pasientar. Dette...

Les meir

Hvilke konsekvensar kan rusmisbruk ha for den enkelte og samfunnet?

Dei fysiske, psykiske og sosiale konsekvensane av rusmisbruk varierer i alvorsgrad. Rusmisbruk...

Les meir

Brukarmedverknad

Brukarar skal sjølve aktivt medverke og ta avgjerder i forhold som gjeld dei.

Les meir

Grunnleggjande sjukepleie

Som helsefagarbeidar skal du kunne utføre grunnleggjande sjukepleie, noko som inneber at du treng...

Les meir

Kontakt oss