NDLA

Kvifor drama i barne- og ungdomsarbeid?

Dramafaget krev at ein tek i bruk fleire sider ved seg sjølv samtidig. Slik er dramafaget med på å utvikle heile personlegdommen, heile mennesket. Mange dramaøvingar krev konsentrasjon. I tillegg tek ...

Velkomen til NDLA barne- og ungdomsarbeidarfag Vg2!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA barne- og ungdomsarbeidarfag Vg2! Her kan du finne eit mangfald...

Les meir

Kost og ernæring

Det å ha kompetanse i kost og ernæring betyr både å kjenne til tilrådingane og å kunne lage måltid...

Les meir

Tryggleik der barn og unge oppheld seg

Tryggleik er eit område du som barne- og ungdomsarbeidar må ha gode kunnskapar om, slik at du kan...

Les meir

Etikk, moral og menneskesyn

I kulturen vår er det eit ideal å vere sjølvstendig, ha sjølvstendige meiningar og klare seg sjølv.

Les meir

Kontakt oss