NDLA

I samfunnet

Kva handlar eigentleg samfunnsfaget om, og kva meiner vi med «samfunnet»? ...

Kven er eg?

Spørsmålet «Kven er eg?» står sentralt når du skal arbeide med hovudområdet «Individ, samfunn og...

Les meir

Du i samfunnet

Kva er det som formar oss og gjer oss til den vi er? Er det dei gena vi arvar frå foreldra og...

Les meir

Sosialisering

Vi blir fødde inn i eit samfunn. På den eine sida kjem vi inn i ein familie med nære relasjonar. På...

Les meir

Samfunnskontrakten: Å bli vaksen

"Er du vaksen?" Av og til er det bussjåføren som spør, andre gonger er det mor di.

Les meir

Kontakt oss