NDLA

Samefolkets dag 6. februar

6. febuar blir Samefolkets dag markert. Dagen markerer det første samelandsmøtet som vart halde i Trondheim i 1917. ...

Minoritet i eige land

I 90 land verda over lever til saman nærmare 370 millionar menneske som blir rekna som urfolk...

Les meir

Samane – eit urfolk i nord

Samane er eit urfolk som er busett i fire statar: Noreg, Sverige, Finland og Russland.

Les meir

Sametinget – Sámediggi

Samane er, som nordmenn, eit eige folk med sitt eige språk, si eiga historie og sin egen kultur.

Les meir

Sametinget og samane i fellessamfunnet

Noreg er eit demokratisk land, styrt etter det parlamentariske prinsippet. Det parlamentariske...

Les meir

Kontakt oss