NDLA

Introduksjon: Styringsform og styringsorgan

Eitkvart samfunn utviklar si eiga styringsform og sine eigne styringsorgan. Nokre viktige ideologiske prinsipp ligg likevel til grunn for dei ulike organa. Her skal vi sjå nærmare på kva styringsorgan ...

Regjeringa

Etter Grunnlova har regjeringa den utøvande makta i Noreg. Det vil seie at regjeringa har ansvaret...

Les meir

Stortinget

Stortinget er Noregs nasjonalforsamling og det øvste folkevalde organet vårt. Det er det fremste...

Les meir

Sametinget – Sámediggi

Samane er, som nordmenn, eit eige folk med sitt eige språk, si eiga historie og sin egen kultur.

Les meir

Fylke og kommunar - dei regionale og lokale styringsnivåa

Vi bur alle i ein kommune, og vi er dagleg avhengige av dei tenestene som kommunen gir oss, på nær...

Les meir

Brukarar meiner

Nye kommentarar

Verktøy

Kontakt oss