NDLA

Verdien av arbeid

Du vil truleg bruke store delar av livet ditt på arbeid. Ved sida av lønn har samarbeid med andre og korleis du sjølv opplever arbeidet, mykje å seie. ...

Å vere i jobb

Å vere i jobb gir oss inntekt og økonomisk tryggleik. Tilværet blir tryggare og meir føreseieleg når...

Les meir

Arbeidsmiljølova

Arbeidsmiljølova skal sikre at tilhøva på arbeidsplassane er tilfredsstillande. Verneombodet er...

Les meir

Næringsstrukturen i Noreg

I arbeidslivet skil vi gjerne mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringar. I tillegg trekkjer vi...

Les meir

Ein kjønnsdelt arbeidsmarknad?

Dei fleste vil seie at vi har kome langt når det gjeld likestilling i arbeidslivet i Noreg. Likevel...

Les meir

Kontakt oss