NDLA

Valstoff på NDLA

Vi har organisert ein del ressursar om stortingsval i ei pakke, slik at dei lettare kan nyttast i opplæringa i samfunnsfag. ...

Stortinget

Stortinget er Noregs nasjonalforsamling og det øvste folkevalde organet vårt.

Les meir

Valordninga

I eit demokrati er det eit krav at kvar borgar har ei røyst. Men veg kvar røyst likt ved valet til...

Les meir

Røysteretten

Berre halvparten av førstegongsveljarane bruker røystretten sin, og valdeltakinga har gått ned...

Les meir

Sametinget

Sametinget har eit særleg ansvar for å arbeide med saker som gjeld den samiske delen av befolkninga.

Les meir

Kontakt oss